Brandsanering

Brandsanering

Vi sanerar efter brand, rök och brandlukt. Vi använder traditionella metoder som tvättning, högtryckstvättning men även kolsyreisblästring vid brandsanering.

 

Framförallt sanering efter garage och källarbränder är vi specialister på.

 

Det är viktigt att påbörja en sanering fort som möjligt efter en brand för att begränsa skadorna från sot och rök. Kontakta oss idag för brandsanering.

 

Vi erbjuder även andra tjänster som sanering efter översvämming om mycket vatten efter en brandsläckning läckt in i angränsande utrymmen.

Beställ nu
Brandsanering
Brandsanering